امضای تفاهم نامه همکاری بین انجمن هیدروگرافی و آبنگاری ایران با دانشگاه شهید رجایی
از وظایف مهم سازمانهای مردم نهاد در بخش مهندسی در هر کشور، ایجاد هماهنگی و ارتقا فرهنگ و دانش آن رشته بوده و یکی از راه های دستیابی به این مهم، ارتباط با مراکز...
نظارت و بازرسی سازه های زیر آب با روش هیدروگرافی
یکی از کاربرد های هیدروگرافی، ایجاد مدل های سه بعدی سازه های زیر آبی جهت نظارت، بازرسی دوره ای و تعیین میزان آسیب دیدگی و خسارت آنها می باشد. این تجهیزات با نصب ثابت...
تجهیزات ایجاد مدل سه بعدی از سازه های زیر آبی
شکل فوق دو نوع از تجهیزات ایجاد تصویر سه بعدی از سازه های زیر آبی را نشان می دهد. دستگاه اکواسکوپ با بهره گیری از تکنولوژی سونار و ارسال 16000 پرتو صوتی در هر انتقال،...
مغناطیس سنجی دریایی
      مغناطیس سنج دریایی  (Marine Magnetometer)، دستگاهی جهت سنجش میدان مغناطیسی منطقه بوده که در ژئوفیزیک و باستانشناسی دریایی و نیز حوزه نظامی کاربرد وسیعی...
انجام عملیات مغناطیس سنجی دریایی
اجرای عملیات مغناطیس سنجی که در بندر نوشهر توسط شرکت مهندسین مشاور مبنای مه کشند انجام گردید، منجر به کشف توده ای از لنگر و زنجیرهای فلزی مدفون در مجاورت دهانه...
تفاهم نامه انجمن با دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
هدف از تنظیم و اجرای این تفاهم نامه، همکاری و ایجاد ارتباط بین انجمن و دانشگاه در محورهای و چارچوبهای تعیین شده در این تفاهم نامه و قراردادهایی است که در آینده با...