اساسنامه انجمن

اساسنامه  انجمن هیدروگرافی  و آبنگاری   ایران

 

فصل اول- كليات و اهداف

ماده 1
انجمن هیدروگرافی ایران نهادی است صنفی، غیر انتفاعی، حرفه ای و غیر سیاسی که در این اساسنامه اختصارا” انجمن نامیده می شود.

ماده2(تابعیت):

مركز انجمن در شهر تهران به نشاني : خیابان جمالزاده شمالی-خیابان طوسی، پلاک 11طبقه 3 واحد 5می باشد. انجمن از تاريخ ثبت، داراي شخصيت حقوقي ‌است

تبصره 1: هيات مديره مي‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني مركز اصلي انجمن اقدام كند به شرط آنكه به اطلاع وزارت کشور برسد و مادامی که در این خصوص اطلاع رسانی نگردد، استناد به نشانی جدید معتبر نخواهد بود.

تبصره 2: اعضای انجمن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.
ماده3: انجمن از تاريخ تصويب اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي‌شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي‌ايران مي‌باشد.

تبصره 1: انجمن دارای مهر و نشان مخصوص خواهد بود که شکل و متن آن پس از تصویب هیات مدیره و مجوز وزارت کشور تهیه و استفاده خواهد شد.

تبصره 2: هیات مدیره در حفظ و حراست از مهر و نشان انجمن مسئولیت قانونی دارد.

فصل دوم – اهداف وفعاليت‌ ها
ماده4:  انجمن دارای اهداف زیر می باشد:
4-1- کوشش در جهت ارتقاء فرهنگ عمومی دریایی و دریانوردی منطبق با شرایط فرهنگی و اقلیم دریایی و پهنه های آبی با توسعه علم هیدروگرافی و آبنگاری.

4-2- کوشش در جهت ارتقاء سلامت و ایمنی محیط زیست دریایی

4-3- توانمند سازی و ارتقاء بینش عمومی جامعه در تغییر دیدگاه ها در خصوص محیط زیست دریایی، مسائل زیست بوم دریایی و بهداشت سواحل.

4-4- ارائه طرح و پیشنهاد به منظور توانمند سازي و رشد کیفی و فنی هیدروگرافی و آبنگاری کشور .

4-5- همكاري و ارائه مشاوره به نهادها ، اشخاص حقیقی و حقوقی در زمينه موضوع فعاليت انجمن
4-6-  تشكيل گردهمايي‌ و برگزاریی همایش ها ،کنفرانس ها ، سمینارها، نشست ها، در سطوح مختلف در راستای موضوع و اهداف انجمن
4-7- ایجاد تارنمای تخصصی هیدروگرافی، انتشار كتب و نشريات مربوطه.

4-8- افزایش دانش تخصصی دریانوردی و صنایع وابسته خصوصا هیدروگرافی و آبنگاری،

 

فصل سوم –انواع وشرايط عضويت:
ماده5: انواع عضويت در انجمن عبارتست از: عضويت پيوسته، وابسته، دانشجويي، افتخاري و موسسات.

5-1- عضويت پيوسته:
5-1-1- هیات موسس انجمن هیدروگرافی ایران

5-1-2 – کلیه دارند گان درجه کارشناسی و بالاتر در رشته هیدرو گرافی

5-1-3-  کلیه دارند گان درجه کارشناسی و بالاتر در رشته های نقشه برداری و رشته های مرتبط با اهداف انجمن و حداقل 3 سال سابقه در امور هیدروگرافی

5-1-4 – افرادی که دارای تجارب اجرایی در زمینه هیدرو گرافی و فعالیت موثر در راستای اهداف انجمن داشته اند با موافقت هیات مدیره می توانند بعنوان عضو پیوسته انجمن در ایند .

5-1-5 – افرادی که حداقل  دارای مدرک کارشناسی بوده و یکی از دوره های تخصصی هیدروگرافی را در داخل یا خارج از کشور گذرانده باشند.
5-2- عضويت وابسته:
افرادي كه داراي شرايط زير هستند مي‌توانند به عضويت وابسته انجمن درآيند:
الف- كساني كه حداقل داراي درجه کاردانی بوده و در فعالیت های مرتبط با اهداف انجمن شاغل باشند.

تبصره:  اعضای وابسته به شرط 5 سال عضویت دائم در انجمن با تایید هیئت مدیره به عضویت پیوسته تبدیل می گردند.
5-3-  عضويت دانشجويي:
كليه دانشجوياني كه در رشته هاي علوم دریایی، نقشه برداری و رشته های مرتبط به تحصيل اشتغال دارند.
5-4-  عضويت افتخاري:
شخصيت‌هاي ايراني و خارجي كه مقام آنان در زمينه‌هاي هیدروگرافی ،آبنگاری و نقشه برداری دریایی و سایر امور دریایی حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمك‌هاي موثر و ارزنده‌اي نموده باشند.
5-5-  اعضاء موسسات (حقوقي):
سازمان ها و شرکت هایی كه در زمينه هاي اجرایی، فعالیت مرتبط ‌دارند مي‌توانند به عضويت انجمن در
تبصره 1: اعضا موسساتي (حقوقی) به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي‌شوند.

ماده6: هر يك از اعضاء سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط هیات مدیره تعيين مي‌گردد، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهند كرد.
تبصره 1: پرداخت حق عضويت هيچگونه ادعايي نسبت به دارايي انجمن ايجاد نمي‌كند.
تبصره 2: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت سالانه معاف هستند.
ماده7: عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي‌يابد:
7-1- استعفاي كتبي
7-2- عدم پرداخت حق عضويت سالانه در دو سال متوالی یا منفصل
تبصره1: تاييد خاتمه عضويت با هيئت مديره است.

 

فصل چهارم- اركان انجمن
ماده8: اركان اصلي عبارتند از:
الف- مجمع عمومي      ب- هيات مديره       ج- بازرس
ماده9 : مجمع عمومي:

مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق‌العاده تشكيل مي‌شود.
9-1- مجمع عمومي عادي حداقل سالي يك بار تشكيل مي‌شود و با حضور يا راي كتبي نصف به علاوه يك كل اعضاي انجمن رسميت مي‌يابد و تصميمات اكثريت آرا معتبر است.
9-2- در صورتيكه در دعوت نخست مجمع عمومي رسميت نيابد، جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشكيل و با هر تعداد حاضر جلسه رسميت خواهد يافت.
9-3- مجمع عمومي فوق‌العاده در موارد ضروري با دعوت هيئت مديره يا بازرس(بازرسان) و يا با تقاضاي كتبي يك سوم اعضاي پيوسته تشكيل مي‌شود.
تبصره1: دعوت براي تشكيل مجامع عمومي به صورت كتبي با آگهي در روزنامه كثيرالانتشار است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاي پيوسته برسد.
تبصره 2: يك سوم اعضاي پيوسته مي‌توانند مستقيما اقدام به دعوت مجمع عمومي فوق‌العاده نمايند مشروط بر اينكه هيات مديره و نيز بازرس انجمن به تقاضاي ايشان پاسخ منفي داده باشند و در چنين حالتي ايشان در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هيات مديره و بازرس تصريح نمايند.
تبصره 3: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومي منحصرا موضوعي خواهد بود كه در تقاضا نامه ذكر شده است و هيئت رئيسه مجمع از ميان اعضا انتخاب خواهد شد.

ماده10: وظائف مجامع عادي و فوق االعاده
10-1- انتخاب اعضاي هيئت مديره ،مدیر عامل  و بازرس (يا بازرسان)
10-2- تصويب خط مشي انجمن
10-3- بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره و بازرس (يا بازرسان)
10-4- تصويب تراز نامه
10-5- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه
10-6 – هيئت مديره و بازرس
10-7- تصويب انحلال انجمن
10-8 – بررسی و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه هاي سال مالي گذشته و بودجه آتي انجمن.

تبصره 1:کلیه مجامع عمومی باید با تایید و هماهنگی قبلی وزارت کشور برگزار شوند.
تبصره2: مجمع عمومي توسط هيات رئيسه‌اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شوند.
تبصره3: اعضاي هيئت مدیره با اعلام نامزدی خود در مجمع انتخاب خواهند شد و مسئولیت اداره جلسه مطابق دستور کار اعلام شده و نیز تنظیم و ارسال صورتجلسه مجمع به وزارت کشور را به عهده دارد.
تبصره4: مجمع عمومي فوق‌العاده تنها به منظور تصميم‌گيري در موارد ماده 10 تشكيل مي‌شود.

ماده10 (هيات مديره): هيات مديره انجمن مركب از 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي‌ البدل مي‌باشد كه هر3 سال يك ‌بار با راي اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي‌شوند.

تبصره: در صورت افزایش اعضای انجمن به بیش از صد نفر، اعضای هیات مدیره از پنج نفر به 9 نفر افزایش می یابد.

10-1- انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره بیش از دو دوره متوالی بلا مانع می باشد.

10-2- هيت مديره حداكثر تا يك ماه پس از انتخاب تشكيل جلسه داده و با راي كتبي نسبت به تفكيك وظائف خود اقدام مي‌نمايد.

10-3- كليه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضاي مدیر عامل همراه با مهر انجمن و نامه‌هاي رسمي با امضاي مدیر عامل یا قائم مقام  معتبراست.
10-4- هيات مديره موظف است برحسب نياز هر يك ماه تشكيل جلسه دهد. فاصله بين ارسال دعوت‌نامه يا تلفن با تاريخ تشكيل جلسه هيات مديره حداقل هفت روز است.
10-5- جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراي موافق، معتبر است.
10-6- كليه مصوبات هيات مديره ثبت و پس از امضاي اعضا در دفتر صورت‌جلسات هيات مديره نگهداري مي‌شود.
10-7- شركت اعضاي هيئت مديره در جلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيات مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.
10-8- در صورت استعفا، ‌بركناري يا فوت هر يك از اعضاي هيات مديره ، عضو علي‌ البدل براي مدت باقيمانده دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.
10-9- شركت بازرس (يا بازرسان) در جلسات هيات مديره بدون داشتن حق راي مجاز است.
10-10- هیات مدیره موظف است حداکثر چهار ماه قبل از پایان دوره تصدی خود، انتخابات هیات مدیره جدید را با هماهنگی وزارت کشور بر گزار و نتیجه را ظرف یک هفته به آن وزارتخانه اعلام نماید.

تبصره: هيات مديره پيشين تا تاييد هيات مديره جديد ، مسئوليت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

 

ماده11: هيات مديره نماينده قانوني انجمن مي‌باشد و وظائف و اختيارات آن به شرح زير است:
11-1- اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه
11-2- تشكيل گروه‌هاي تخصصی و فنی، ‌تعيين وظائف و نظارت بر فعاليت‌ آنها.

11-3- هيات مديره مي تواند هر اقدام و معامله‌اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غير منقول و تبديل به احسن يا ترهين و فك رهن و استقراض به استثناي واگذاري قطعي اموال منقول و غير منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي است، ‌انجام دهد.
11-4- جز در باره موضوعاتي كه به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجمع عمومي است، هيات مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجمن دارا مي‌باشد.
11-5- تهيه گزارش سالانه و تنظيم تراز مالي و صورتجلسه درآمدها و هزينه‌هاي انجمن براي تصويب در مجمع عمومي و ارائه به مرجع نظارت در موعد مقرر.
11-6- اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و حق توكيل به غير.
11-7- انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي.
11-8- اجراي طرح‌ها و برنامه‌ها در چارچوب وظائف انجمن.
11-9- جذب هدايا و كمك‌هاي مالي
11-10- اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.

ماده12 (بازرس): مجمع عمومي عادي يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان علي البدل براي مدت 1 سال انتخاب مي‌نمايد.
تبصره: انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.
ماده13: وظائف بازرس
13-1- بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي
13-2- بررسي گزارش سالانه هيات مديره و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي
13-3- گزارش هرگونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي
تبصره: كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غير مالي در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيات مديره براي بررسي در دسترسي بازرس يا بازرسان قرار گيرد.
فصل پنجم- گروه‌هاي تخصصی انجمن
ماده14: انجمن مي تواند گروه‌ها و كميته‌هاي زير را با پرداخت هزینه ها از منابع درآمدی تشكيل دهد تا بر اساس شرح وظايفي كه از سوي هيات مديره تعيين مي‌شود به فعاليت مي‌پردازند.

1- كميته آموزشی و تخصصی
2 -كميته انتشارات

3- كميته پذيرش و روابط عمومي
4-كميته گردهمايي‌های تخصصی هیدروگرافی

5- كميته کارتوگرافی دریایی

6- كميته جزر و مد

7- كميته محیط زیست دریایی

8- كميته حقوق دریاها

9- كميته تجهیزات دریایی
14-1- تهيه و تصويب آيين نامه تشكيل گروه‌ها و كميته‌های یاد شده در ماده 14 با انجمن است.
فصل ششم- بودجه و مواد متفرقه
ماده15: منابع مالي انجمن عبارتند از:

15-1- حق عضويت اعضاء
15-2- درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و مشاوره ای
15-3- دريافت هدايا، اعانات و كمك‌ها از کلیه منابع خارجی و داخلی
15-4- كليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف هزینه های اهداف و فعالیت ها در ماده 4 اساسنامه خواهد شد.
ماده16: درآمدها و هزينه هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح‌ آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري ارسال مي‌شود.
ماده17: كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانك‌هاي كشور نگهداري مي‌شود.
ماده18: هيچيك از موسسين يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچگونه سودي اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه يك آنها نمي تواند مبادرت به انجام معاملات با موسسه نمايد.
ماده19: كليه مدارك و پرونده‌هاي مالي و غير مالي مرتبط با فعاليت‌هاي انجمن در محل دفتر مركزي انجمن نگهداري مي‌شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت‌دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده20: هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه و ترکیب اعضای هیات مدیره و بازرس (بازرسان)در صورتی معتبر است که به تصویب کمیسیون ماده 10 قانون فعایت احزاب و جمعیتها رسیده و در روزنامه رسمی درج شده باشد
ماده21: در صورت تصويب انحلال انجمن توسط مجمع عمومي فوق العاده هیات تصفیه ای را (حداقل سه نفر) از میان اعضای اصلی انتخاب می نماید. این هیات موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات با نظارت کمیسیون ماده 10 قانون احزاب نسبت به واگذاری اموال و املاک ان به یکی از مراکز مشابه یا عام المنفعه داخل کشور اقدام نماید.هیات مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اقدامات خود را جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارسال دارد.

ماده22: اين اساسنامه مشتمل بر شش فصل، بیست و یک ماده در جلسه مورخ 1394/12/17مجمع عمومي به تصويب رسيد.