امضای تفاهم نامه همکاری بین انجمن هیدروگرافی و آبنگاری ایران با دانشگاه شهید رجایی

از وظایف مهم سازمانهای مردم نهاد در بخش مهندسی در هر کشور، ایجاد هماهنگی و ارتقا فرهنگ و دانش آن رشته بوده و یکی از راه های دستیابی به این مهم، ارتباط با مراکز دانشگاهی و آموزشی مرتبط می باشد. در حوزه دانش هیدروگرافی در کشور، با توجه به اهمیت این علم پویا، و کاربرد آن در زیر ساخت مطالعات دریایی و پروژه های مهندسی سواحل، ارتباط با مراکز دانشگاهی امری ضروری به نظر می رسد.

“انجمن هیدروگرافی و آبنگاری ایران”، افتخار دارد جهت پیشبرد اهداف و ارتقا جایگاه علم هیدروگرافی در کشور، همکاری دو جانبه ای را با “دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی” به عنوان یکی از قطب های آموزشی و پژوهشی مهندسی کشور آغاز نموده است.

بدیهی است دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با دارا بودن دانشکده عمران و گرایش های مختلف آن، با همکاری انجمن هیدروگرافی و آبنگاری ایران و کمیته های تخصصی آن نقش بسزایی در توسعه و پیشرفت علوم مهندسی نقشه برداری در گرایش آبنگاری و حفاظت پایدار از محیط زیست دریایی خواهند داشت.

محور های تفاهم نامه:

1-  انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين‌المللي بطور مشترک به گونه‌اي که با علوم مهندسی نقشه برداری، هیدروگرافی و آبنگاری مرتبط باشند.

2- همكاري مشترک با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در ارزيابي و بازنگري طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط به امور آموزشي و پژوهشی در زمينه های مهندسی نقشه برداری هیدروگرافی و اندازه گیری های دریایی

3- استفاده مطلوب از توانایی دانشگاه و انجمن در انجام طرح های تحقیقاتی مشترک.

4- بهره مندی طرفین از توانایی یکدیگر از قبیل نیروی انسانی متخصص، امکانات تجهیزاتی، توانایی های فکری، تجربی، پژوهشی، آموزشی، آزمایشگاهی، میدانی، کارگاهی، کتابخانه ای و رایانه ای .

5- تشكيل گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي به طور مشترک.

6- راهنمایی پایان نامه های دانشجویی تحصیلات تکمیلی مصوب دانشگاهی در رشته های مرتبط با مهندسی نقشه برداری- هیدروگرافی و علوم وابسته.

7- تربیت نیروی انسانی متخصص در قالب دوره های مصوب در مقاطع تحصیلی مختلف بطور مشترک.

8- انجام داوری، نظارت و بررسی نتایج پروژه های تحقیقاتی در حوزه های اندازه گیری دریایی در داخل و خارج از کشور .

9- همکاری مشترک در تعریف و معرفی رشته هیدروگرافی در مقاطع مختلف تحصیلی به وزارت علوم و تحقیقات.

10- همکاری در برگزاری کارگاه های آموزشی در حوزه علوم دریایی و ارائه گواهی مشترک آموزشی.

11- همکاری در تعریف دروس دبیرستانی در حوزه های علوم دریایی به منظور رشد فرهنگ دریایی کشور.

12- همکاری در عضویت اعضاء هیئت علمی دانشگاه در انجمن و کمیته های تخصصی آن.