تفاهم نامه انجمن با دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

هدف از تنظیم و اجرای این تفاهم نامه، همکاری و ایجاد ارتباط بین انجمن و دانشگاه در محورهای و چارچوبهای تعیین شده در این تفاهم نامه و قراردادهایی است که در آینده با توجه به نیاز و امکانات طرفین به این تفاهم نامه اضافه می گردد.

محور های تفاهم نامه:

1- انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين‌المللي بطور مشترک به گونه‌اي که با علوم هیدروگرافی و آبنگاری مرتبط باشند.

2- همكاري مشترک با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط به امور آموزشي و پژوهش در زمينه های هیدروگرافی و اندازه گیری های دریایی

3- استفاده مطلوب از توانایی دانشگاه و انجمن در انجام طرح های تحقیقاتی مشترک.

4- بهره مندی طرفین از توانایی یکدیگر از قبیل نیروی انسانی متخصص، امکانات تجهیزاتی، توانایی های فکری، تجربی، پژوهشی، آموزشی، آزمایشگاهی، میدانی، کارگاهی، کتابخانه ای و رایانه ای .

5- تشكيل گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي به طور مشترک.

6- راهنمایی پایان نامه های دانشجویی تحصیلات تکمیلی مصوب دانشگاهی در رشته های مرتبط با هیدروگرافی و علوم وابسته.

7- تربیت نیروی انسانی متخصص در قالب دوره های مصوب در مقاطع تحصیلی مختلف بطور مشترک.

8- انجام داوری، نظارت و بررسی نتایج پروژه های تحقیقاتی در حوزه های اندازه گیری دریایی در داخل و خارج از کشور .

9- همکاری مشترک در تعریف و معرفی رشته هیدروگرافی در مقاطع مختلف تحصیلی به وزارت علوم و تحقیقات

10- همکاری در برگزاری کارگاه های آموزشی در حوزه علوم دریایی و ارائه گواهی مشترک آموزشی

11- همکاری در تعریف دروس دبیرستانی در حوزه های علوم دریایی به منظور رشد فرهنگ دریایی کشور

12-همکاری در عضویت اعضاء هیئت علمی دانشگاه در انجمن و کمیته های تخصصی آن.

13-امکان برقراری سهمیه دکتری در رشته هیدروگرافی داخل و خارج از کشور به منظور تقویت هیئت علمی دانشگاه