عملیات مغناطیس سنجی در بندر نوشهر

اجرای عملیات مغناطیس سنجی که در بندر نوشهر توسط شرکت مهندسین مشاور مبنای مه کشند انجام گردید، منجر به کشف توده ای از لنگر و زنجیرهای فلزی مدفون در مجاورت دهانه ورودی بندر گردید گفتنی است که  بهره گیری از این روش جهت کشف و پاکسازی مناطق آلوده به زباله های فلزی و مواد منفجره، به منظور ارتقاء ایمنی عملیات لایروبی ضروری به نظر می رسد.