فرم درخواست عضویت حقوقی

1- مشخصات مؤسسه:

2- مشخصات رييس/مديرعامل

3- مشخصات نماینده موسسه

6 - کمیته های تخصصی انجمن

با توجه به تخصص و علاقمندی،؛ متقاضی عضویت در کدام یک از کمیته های تخصصی زیر می باشید(در صورت تمایل یک یا چند مورد را انتخاب نمایید):


7 - فایل ها

آپلود عکس
آپلود مدرک تحصیلی
آپلود فرم پرشده ثبت نام
آپلود تصویر فیش بانکیCAPTCHA code