فرم درخواست عضویت حقیقی

1 - مشخصات فردی:

جنسیت :

2 - سوابق تحصیلی وعلمی

3 - آثار مکتوب :

4 - نشانی محل کار

5 - نوع درخواست عضویت:

6 - کمیته های تخصصی انجمن:

با توجه به تخصص و علاقمندی،؛ متقاضی عضویت در کدام یک از کمیته های تخصصی زیر می باشید(در صورت تمایل یک یا چند مورد را انتخاب نمایید):


7 - فایل ها

تصویر روزنامه رسمی
آپلود سایر مدارک
آپلود تصویر فیش بانکیCAPTCHA code