همکاری انجمن هیدروگرافی و آبنگاری ایران با مرکز بین‎المللی رشد قشم
انجمن هیدروگرافی و آبنگاری ایران همکاری دو جانبه‎ای را با مرکز بین المللی رشد قشم آغاز کرده است.

انجمن هیدروگرافی و آبنگاری ایران با مرکز بین المللی رشد قشم تفاهم‎نامه امضاء کردند.

به گزارش خبرنگار مارین تایمز ، از مهم‎ترین وظایفی که در بخش مهندسی و زیر ساخت علمی کشور بر عهده سازمانهای مردم نهاد گذاشته شده است، ایجاد هماهنگی، ارتقا فرهنگ و ترویج آن دانش بوده و یکی از راه های دستیابی به این مهم، ارتباط با مراکز علمی و آموزشی مرتبط است.

در حوزه دانش هیدروگرافی در کشور، با توجه به اهمیت این علم پویا، و کاربرد آن در زیر ساخت کلیه مطالعات دریایی و پروژه های مهندسی سواحل، ارتباط با مراکز دانش بنیان رشد و یا دانشگاه های علوم و فنون دریایی ضروری و الزام آور به نظر می‎رسد.

انجمن هیدروگرافی و آبنگاری ایران،بعنوان یک نهاد مستقل و غیر انتفاعی جهت پیشبرد اهداف و ارتقا جایگاه علم اندازه گیری‎های دریایی در کشور، همکاری دو جانبه ای را با “مرکز بین المللی رشد قشم” به عنوان قطب اصلی در فراهم سازی زمینه مناسب جهت رشد افراد دارای ایده و نوآور آموزشی و پژوهشی در صنعت دریانوردی کشور آغاز نموده است.

بدیهی است با وجود پتانسیل بالقوه در توانمندسازی پیش رشد، رشد و پس از رشد امور شرکت‎ها، و امکانات آموزشی در سطح بین‎المللی در مرکز بین‎المللی رشد قشم ، با همکاری انجمن هیدروگرافی و آبنگاری ایران و کمیته‎های تخصصی آن نقش بسزایی در توسعه و پیشرفت علوم دریایی، مهندسی سواحل و حفاظت پایدار از محیط زیست دریایی خواهند داشت. مفاد تفاهم نامه مذکور در دو حوزه علمی و عملی به شرح زیر است:

1- انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين‌المللي بطور مشترک به گونه‌اي که با علوم دریایی و هیدروگرافی مرتبط باشند.

2- همكاري مشترک با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط به امور آموزشي و پژوهش در زمينه های هیدروگرافی و اندازه گیری های دریایی.

3– استفاده مطلوب از توانایی مرکز و انجمن در انجام طرح های تحقیقاتی مشترک.

4– بهره مندی طرفین از توانایی یکدیگر از قبیل نیروی انسانی متخصص، امکانات تجهیزاتی، توانایی های فکری، تجربی، پژوهشی، آموزشی، آزمایشگاهی، میدانی، کارگاهی، کتابخانه‎ای و رایانه‎ای‎.

5- تشكيل گردهمايي‌ها و همایش‌های علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي به طور مشترک.

6- راهنمایی پایان‎نامه های دانشجویی تحصیلات تکمیلی مصوب دانشگاهی در رشته های مرتبط با هیدروگرافی و علوم وابسته.

7- شناسایی،جذب و تربیت نیروی متخصص در قالب دوره های مصوب در مقاطع تحصیلی مختلف بطور مشترک.

8- انجام داوری، نظارت و بررسی نتایج پروژه های تحقیقاتی در حوزه های اندازه‌گیری دریایی در داخل و خارج از کشور.

9- همکاری مشترک در تعریف و معرفی رشته هیدروگرافی در مقاطع مختلف تحصیلی به وزارت علوم و تحقیقات.

10- همکاری در برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حوزه علوم دریایی و ارائه گواهی مشترک آموزشی.

11- همکاری در تعریف دروس دبیرستانی در حوزه های علوم دریایی به منظور رشد فرهنگ دریایی کشور.

13- همکاری در اجرای ایده های نو و بومی سازی آن در حوزه علوم دریایی کشور