کشتیرانی فرانسه خط جدید راه اندازی کرد
کشتیرانی CMA CGM فرانسه دومین خط سرویس دهی اتصال دهنده بین آفریقا-هند- خاورمیانه را راه اندازی کرد.
به گزارش گروه بین الملل مانا سیترید با اعلام خبر افزودن دومین خط سرویس دهی اتصال دهنده بین آفریقا-هند- خاورمیانه از سوی سومین کشتیرانی بزرگ دنیا، نوشت: خط سرویس دهی جدید موسوم به Midas2 که از امروز آغاز به کار خواهد کرد، نسبت به خط سرویس دهی 1 Midas، مزیت زمانی را برای مشتریان فراهم می کند.

این گزارش ادامه داد: Midas2 اقیانوس هند و آفریقای جنوبی از هند و خاورمیانه را با شش فروند شناور به ظرفیت دو هزار و 500 TEU پوشش خواهد داد.
علاوه بر این، پس از اعلام یک سرمایه گذاری استراتژیک از سوی کشتیرانی CMA CGM فرانسه در بندر Mundra هند، هر دو خط سرویس دهی Midas1 و 2Midas در بندر مذکور پهلو می گیرند.
لازم به ذکر است، در خط سرویس دهی 1 Midas، ده فروند شناور به ظرفیت چهار هزار و 250 TEU در یک پوشش بندری 70 روزه، فعالیت می کنند.
مدیر خط آفریقایی بزرگترین کشتیرانی فرانسه در این باره گفت:2 Midas این امکان را برای ما فراهم خواهد کرد تا از طریق ارائه زمان های ترانزیتی رقابتی، ظرفیت بیشتر و همچنین دستیابی به بازارهای جدید بین آفریقای جنوبی و اقیانوس هند، هر دو خط سرویس دهی را بهبود بخشیم.